VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Cho cá sấu ăn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1576108)

goodidea 01-25-2022 02:37

Cho cá sấu ăn
 
1 Attachment(s)
Một nông dân già quyết định tới thăm một cái ao trong phần đất xa xa của ḿnh mà lâu lắm ông chưa tới. Khi tới gần ao nước, ông nghe thấy những tiếng la hét và cười đùa.

Khi tới gần hơn, ông phát hiện thấy một nhóm phụ nữ trẻ đang trần như nhộng vui đùa trong ao nước. Ông nông dân rất lịch sự gây động để khiến những cô gái kia biết về sự hiện diện của ông, và họ nhanh chóng dạt hết về đầu kia của ao.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 20:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03253 seconds with 9 queries