VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Sân Golf Journey at Pechanga là địa điểm tổ chức cuộc tranh giải CM Pro-Am lần 14 vào các ngày 5 & 6 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1455503)

florida80 04-11-2021 22:15

Sân Golf Journey at Pechanga là địa điểm tổ chức cuộc tranh giải CM Pro-Am lần 14 vào các ngày 5 & 6
 
1 Attachment(s)
4/11

Sân Golf Journey at Pechanga là địa điểm tổ chức cuộc tranh giải CM Pro-Am lần 14 vào các ngày 5 & 6 tháng tư


Journey at Pechanga là địa điểm tổ chức Tranh Giải Golf Pro-Am Character Media Thường Niên lần thứ 14 vào hai ngày 5 và 6 Tháng Tư, 2021. Dịp này đánh dấu năm thứ 8 sân Golf xây dựng trong khung cảnh Temecula đồi lũng chập chùng này là địa điểm đứng ra tổ chức cuộc tranh giải trong vai tṛ của một nhà bảo trợ chính thức.

Năm ngoái, v́ COVID-19, cuộc tranh giải Golf thường niên này đă nhảy một năm, không tổ chức. Năm nay, cuộc tranh giải diễn ra với trên 26 thể thao gia đánh Golf LPGA tài ba và các vị khách VIP. Trong cuộc tranh giải Pro-Am CM 2021 này có mặt nhiều tay Golf chuyên nghiệp LPGA xuất sắc, trong số đó có Mi Hyang Lee, Angel Yin, Bronte Law, Chella Choi và Hee Young Park. Đêm trước cuộc tranh giải, các nhà bảo trợ biết họ sẽ cùng đánh cặp với tay Golf Chuyên Nghiệp LPGA Pro nào.


https://i.imgur.com/wmefhdt.png

Cuộc tranh giải bắt đầu lúc 10 sáng ngày Thứ Ba, sau phần phỏng vấn giới hạn với các thành viên ngành truyền thông gốc Á. Người chơi đua tài với nhau trong một cuộc tranh giải theo đội ‘scramble tournament’ 18-hole và đội điểm thấp nhất sẽ thắng giải CM Pro-Am Cup. Qua cuộc tranh giải, các nhà bảo trợ Golf được cùng vung gậy cạnh những thể thao gia tài ba này.

Những người tham dự c̣n có cơ hội làm quen với những nhân vật nổi tiếng, các lănh đạo công ty cùng những tay chơi Golf chuyên nghiệp tại buổi Lễ Trao Giải và Bữa Cơm Tối tiếp theo ngay sau cuộc tranh giải.


All times are GMT. The time now is 15:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03057 seconds with 9 queries