VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Rốt cuộc l ai? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1455631)

troopy 04-12-2021 04:12

Rốt cuộc l ai?
 
1 Attachment(s)
Đứa trẻ xem tập ảnh cũ, hỏi b mẹ đang đan len: Mẹ ơi, người trẻ tuổi đứng chụp ảnh với mẹ l ai đấy ạ!

Mẹ: Người trẻ tuổi thế no?

Con: Người trẻ tuổi c tc đen, thn thể cường trng.

Mẹ: Ngốc ạ, đấy l bố con đấy.

Con: Bố con ạ? Thế người to bo hi đầu đang sống với chng ta by giờ l ai?.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 15:20.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03409 seconds with 9 queries