VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Texas GOP tuyên bố Biden không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 - "Chúng tôi từ chối kết quả được chứng nhận" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1641442)

kentto 06-20-2022 21:51

Texas GOP tuyên bố Biden không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 - "Chúng tôi từ chối kết quả được chứng nhận"
 
1 Attachment(s)
Texas GOP tuyên bố Biden không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 - "Chúng tôi từ chối kết quả được chứng nhận".
Đảng Cộng ḥa Texas đă thông qua một nghị quyết hôm thứ Hai tuyên bố Joe Biden không thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Nghị quyết nói rằng "chúng tôi từ chối các kết quả được chứng nhận."

Từ Yahoo News:

“Chúng tôi bác bỏ kết quả được chứng nhận của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và chúng tôi cho rằng quyền Tổng thống Joseph Robinette Biden Jr đă không được người dân Hoa Kỳ bầu một cách hợp pháp,” đảng Texas cho biết trong một nghị quyết, được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu bằng giọng nói tại quy ước của nó.

Kể từ cuộc bầu cử, hàng núi bằng chứng gian lận cử tri đă chồng chất lên nhau.

Tất cả các bang xung đột đă chín muồi với các vấn đề bầu cử mà các phương tiện truyền thông hiện đang buộc phải thừa nhận đă xảy ra. Họ vẫn từ chối thừa nhận cuộc bầu cử đă bị đánh cắp.

Texas là một bang có vai tṛ quan trọng trong chính trị quốc gia Hoa Kỳ, với 38 phiếu đại cử tri, cao thứ hai sau California. Các cử tri ở đó đă ủng hộ các tổng thống của Đảng Cộng ḥa trong bốn thập kỷ qua.

Nhà Trắng không có b́nh luận ǵ.


<iframe width="836" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/gd0wls2lZ_8" title="Saturday was the final day of the Texas GOP convention in Houston" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

luyenchuong3000 06-20-2022 22:57

Was In The Chicken Spot In Brooklyn And This Happened!
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 06-22-2022 03:44

Ḿnh thật sự không thích lời b́nh luận này. Joe Biden đă được hơn 80 triệu "Âm Binh" bầu làm "Diêm Vương" nhiệm kỳ tới, sao lại phản đối?:hafppy::hafppy::hafppy:

dnguyen1 06-22-2022 07:18

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4514502)
Ḿnh thật sự không thích lời b́nh luận này. Joe Biden đă được hơn 80 triệu "Âm Binh" bầu làm "Diêm Vương" nhiệm kỳ tới, sao lại phản đối?:hafppy::hafppy::hafppy:

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 02:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03545 seconds with 9 queries