Bo số 8 giảm cấp, tiến gần nước ta; khng kh lạnh tăng cường ở miền Bắc - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Tr Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Số bi trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đ xem (Viewers) : 114
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Bo số 8 giảm cấp, tiến gần nước ta; khng kh lạnh tăng cường ở miền Bắc
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	73.8 KB
ID:	1893743  
Trung tm Dự bo Kh tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết cơn bo số 8 đ giảm cấp v tiến gần nước ta. Trong khi đ, dự bo đm ngy 14/10, Bắc Bộ đn đợt khng kh lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm su.
Đm qua (13/10), bo ś 8 đ đi vo Vịnh Bắc Ḅ, cường đ̣ suy ýu. Do ảnh hưởng của bo ś 8 nn ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đ c gi mạnh ćp 9, gịt ćp 11, trạm đảo C T c gi mạnh ćp 7, gịt ćp 9, tại Cửa ng c gi mạnh ćp 6, gịt ćp 9.

Hồi 04 giờ ngy 14/10, vị tr tm bo ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đng, cch Thanh Ha khoảng 300km, cch Ngḥ An khoảng 310km, cch H Tĩnh khoảng 240km. Sức gi mạnh nhất vng gần tm bo mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bn knh gi mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở ln khoảng 200km tnh từ tm bo.

Dự bo trong 12 giờ tới, bo di chuyển nhanh theo hướng Ty, mỗi giờ đi được 20-25km v suy ýu thnh p th́p nhịt đới. Đến 16 giờ ngy 14/10, vị tr tm p th́p nhịt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đng, ngay trn vng bỉn ven bờ từ Nam Định đ́n H Tĩnh. Sức gi mạnh nhất vng gần tm p th́p nhịt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, p th́p nhịt đới di chuyển nhanh theo hướng Ty Ty Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vo đ́t lìn khu vực từ Thanh Ha đ́n Quảng Bnh v suy ýu thnh ṃt vng p th́p trn khu vực Trung Lo. Sức gi mạnh nhất ở trung tm vng p th́p giảm xúng dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vng nguy hiểm trn Biển Đng trong 24 giờ tới (gi mạnh từ cấp 6 trở ln, giật từ cấp 8 trở ln): pha Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; pha Ty kinh tuýn 110,0 độ Kinh Đng. Ton bộ tu thuyền hoạt động trong vng nguy hiểm đều c nguy cơ cao chịu tc động của gi mạnh, sng lớn v lốc xoy.

Cảnh bo gi mạnh trn đ́t lìn: Trong ngy hm nay (14/10), ở vng ven bỉn từ Quảng Ninh đ́n Quảng Bnh c gi mạnh ćp 6-7, gịt ćp 9.

Cảnh bo gi mạnh, sng lớn trn biển, nước dng do bo vng ven bờ: Trong ngy hm nay (14/10), ở Vịnh Bắc Ḅ (bao g̀m cả huỵn đảo Bạch Long Vĩ) v vng bỉn từ Quảng Trị đ́n Thừa Thin Hú (bao g̀m huỵn đảo C̀n Cỏ) c gi mạnh ćp 6-7, vng gần tm bo mạnh cấp 8, giật cấp 11; sng bỉn cao từ 3,0-5,0m, bỉn đ̣ng ŕt mạnh.

Ven biển cc tỉnh từ Thi Bnh đ́n Ngḥ An cần đề phng nước dng do bo cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường gy ngập ng tại cc khu vực trũng, thấp.

Ở khu vực Giữa v Nam Bỉn Đng (bao gồm vng biển quần đảo Trường Sa), vng bỉn từ Bnh Thụn đ́n C Mau c gi Ty Nam mạnh ćp 6, gịt ćp 8, sng bỉn cao từ 2,0-4,0m, bỉn đ̣ng.

Cảnh bo mưa lớn: Trong ngy 14-15/10, ở khu vực Bắc Bộ v Quảng Trị c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, c nơi trn 150mm; khu vực từ Thanh Ha đến Quảng Bnh c mưa to đ́n rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, c nơi trn 200mm. Đ̀ phng nguy cơ cao xảy ra lũ qut, sạt lở đất tại khu vực vng ni v ngập ng cục bộ tại cc vng trũng, thấp, ven sng.

Từ ngy 16/10 đ́n ngy 19/10, do ảnh hưởng của khng kh lạnh tăng cường ḱt hợp với vng p th́p c khả năng xút hịn trn dải ḥi tụ nhịt đới nn ở khu vực Trung Bộ típ tục c khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Tin khng kh lạnh tăng cường

Hiện nay (14/10), bộ phận khng kh lạnh đ bo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống pha Nam.

Dự bo: Ngy v đm nay (14/10), bộ phận khng kh lạnh ny sẽ ảnh hưởng đến cc tỉnh pha Đng Bắc Bộ; sau đ ảnh hưởng đến cc tỉnh pha Ty Bắc Bộ v một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp của khng kh lạnh tăng cường kết hợp với hon lưu cơn bo số 8 nn từ nay (14/10) đến ngy 15/10, ở khu vực Bắc Bộ v Quảng Trị c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to; khu vực từ Thanh Ha đến Quảng Bnh c mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của khng kh lạnh nn từ hm nay đến ngy 15/10, ở Bắc Bộ v Thanh Ha trời lạnh, vng ni pha Bắc c nơi trời rt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vng ni c nơi dưới 18 độ.

Ngy hm nay (14/10), do ảnh hưởng kết hợp của khng kh lạnh tăng cường với hon lưu cơn bo số 8 nn ở Vịnh Bắc Ḅ (bao g̀m cả huỵn đảo Bạch Long Vĩ) c gi mạnh ćp 6-7, vng gần tm bo mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sng bỉn cao từ 3,0-5,0m, bỉn đ̣ng ŕt mạnh. Từ đm nay (14/10), ở vịnh Bắc Bộ, c gi đng bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sng biển cao từ 1,5-3,0m; khu vực Bắc Biển Đng c gi đng bắc mạnh cấp 6, c lc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh bo: Từ ngy 16/10, khng kh lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn.

Khu vực H Nội: Từ nay đến ngy 15/10 c mưa vừa, mưa to. Từ nay đến ngy 15/10, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Dự bo thời tiết cc vng trn cả nước

H Nội

Nhiều my, c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to v dng. Gi đng bắc đến bắc cấp 3 - 4. Sng sớm v đm trời lạnh. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-25 độ.

Pha ty Bắc Bộ

Nhìu my, c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to. Gi ty bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, c nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ.

Pha đng Bắc Bộ

Nhìu my, c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to. Gi đng bắc đến bắc cấp 3-4; ring vng ven biển ngy c gi mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trời lạnh, vng ni c nơi trời rt. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vng ni c nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Thanh Ho đến Thừa Thin Huế

Nhiều my, c mưa to đ́n ŕt to; ring Thừa Thin Hú c mưa rải rc. Gi bắc đến ty bắc cấp 3, sau tăng ln cấp 4, ring pha Bắc (Thanh Ha đến Quảng Bnh) gi mạnh dần ln cấp 6-7, giật cấp 9; c nơi gi mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ

Đ Nẵng đến Bnh Thuận

C my, c mưa ro v dng vi nơi; ring pha Nam c mưa ro v dng rải rc, cục ḅ c mưa vừa, mưa to. Gi ty đến ty nam cấp 3. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Ty Nguyn

C my, c mưa ro v dng vi nơi, ring chiều v tối c mưa ro v rải rc c dng, cục bộ c mưa vừa, mưa to. Gi ty đến ty nam cấp 3. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Nam Bộ

C my, c mưa ro v dng vi nơi, ring chiều v tối c mưa ro v rải rc c dng, cục bộ c mưa vừa, mưa to. Gi ty nam cấp 2-3. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Bi cng thể loại : • Romano
  R10 V Địch Thin Hạ
  Romano's Avatar
  Release: 1 Week Ago
  Reputation: 41693


  Profile:
  Join Date: May 2007
  Posts: 76,175
  Last Update: None Rating: None
  Attached Thumbnails
  Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	73.8 KB
ID:	1893743  
  Romano_is_offline
  Thanks: 9
  Thanked 5,481 Times in 4,505 Posts
  Mentioned: 3 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 27 Post(s)
  Rep Power: 93 Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7
  Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7Romano Reputation Uy Tn Level 7
  Reply

  User Tag List

  Thread Tools

  Facebook Comments


   
  iPad Tablet Menu

  HOME

  Breaking News

  Society News

  VietOversea

  World News

  Business News

  Other News

  History

  Car News

  Computer News

  Game News

  USA News

  Mobile News

  Music News

  Movies News

  Sport News

  ZONE 1

  ZONE 2

  Phim Bộ

  Phim Lẻ

  Ca Nhạc

  Thơ Ca

  Help Me

  Sport Live

  Stranger Stories

  Comedy Stories

  Cooking Chat

  Nice Pictures

  Fashion

  School

  Travelling

  Funny Videos

  NEWS 24h

  HOT 3 Days

  NEWS 3 Days

  HOT 7 Days

  NEWS 7 Days

  HOT 30 Days

  NEWS 30 Days

  Member News

  Tin Si Nổi Nhất 24h Qua

  Tin Si Nổi Nhất 3 Ngy Qua

  Tin Si Nổi Nhất 7 Ngy Qua

  Tin Si Nổi Nhất 14 Ngy Qua

  Tin Si Nổi Nhất 30 Ngy Qua
  Diễn Đn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngn luận, an ton v uy tn. V một tương lai tươi đẹp cho cc thế hệ Việt Nam hy gh thăm chng ti, hy tm sự với chng ti mỗi ngy, mỗi giờ v mỗi giy pht c thể. VietBF.Com Xin cm ơn cc bạn, chc tất cả cc bạn vui vẻ v gặp nhiều may mắn.
  Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


  All times are GMT. The time now is 10:19.
  VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
  User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
  Log Out Unregistered

  Page generated in 0.06270 seconds with 13 queries