Thách thức lập pháp và cơ hội của ông Vương Đ́nh Huệ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Breaking News | Tin Nóng > Breaking News | Tin Sốt


Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 270
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Thách thức lập pháp và cơ hội của ông Vương Đ́nh Huệ
Click image for larger version

Name:	2e59969a-51db-4f4b-9f2b-1dbce1ccddc3.jpeg
Views:	0
Size:	54.2 KB
ID:	1932039  
11/25

Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa 15 bắt đầu đợt họp thứ hai từ ngày 8/11 vừa kết thúc tại Hà Nội. Dịch COVID-19 khiến Quốc hội phải thay đổi h́nh thức họp kết hợp online và tập trung trong hai đợt. Nhưng cử tri không chỉ quan tâm về h́nh thức họp và những vấn đề trước mắt được nói nhiều mang tính tuyên truyền như chống dịch hay cứu trợ, mà chú ư theo dơi xem có ǵ thay đổi trong công tác lập pháp trong bối cảnh hầu hết các nhân sự chủ chốt của Quốc hội đă thay đổi bởi việc tăng cường sự lănh đạo của Đảng về nhân sự và kiểm soát ư thức hệ.

Nếu ví công tác lập pháp như “một người lo bằng kho người làm” th́ vai tṛ của Quốc hội rất lớn. Tuy nhiên, theo Hiến định, Quốc hội chỉ là cơ quan phân quyền, chỉ bàn thảo để hợp pháp hoá ư đồ của Đảng. Đảng CS lănh đạo Quốc hội bằng chủ trương, đường lối thông qua các văn kiện hay nghị quyết, sau đó được cụ thể bởi các kế hoạch hay chương tŕnh hành động. Tuy nhiên, kiểu lănh đạo này đă không c̣n phù hợp trong quá tŕnh chuyển đổi sang kinh tế thị trường và cơ chế kế hoạch hoá tập trung bị huỷ bỏ. Năm 2005, Đảng đă ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Giai đoạn 15 năm này là thời gian nguy cơ cao đối với sự sụp đổ chế độ toàn trị khi khủng hoảng kinh tế trầm trọng đồng thời với bất ổn thể chế chính trị, kể cả Quốc hội với nhiều lănh đạo “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống”.

Đại hội 13 năm 2021 được Đảng coi là khởi đầu thời kỳ mới sau khi đă tập trung quyền lực cao độ để đối phó, vượt qua khủng khoảng. Bài học lớn nhất được rút ra là công tác cán bộ, thông qua đó Đảng kiểm soát quyền lực các đảng viên, đặc biệt các vị trí lănh đạo chủ chốt, trong đó có lănh đạo Quốc hội, theo quỹ đạo mà Đảng muốn. Mới đây, ngày 14/10/2021, Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 19- KL/TW về định hướng Chương tŕnh xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV (2021-2026), trong đó nhấn mạnh đây là một chủ trương quan trọng, là cơ sở để Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp trong nhiệm kỳ này trong bối cảnh Đảng đang nỗ lực tập trung quyền lực đảng, siết chặt toàn trị hoá theo cơ chế “đảng lănh đạo nhà nước quản lư”.

Trong Kết luận này, mặc dù Đảng đă nêu nhiều hạn chế của hệ thống và công tác lập pháp chưa đáp ứng được “thực tiễn phát triển của đất nước”, nhiều luật lệ “tính ổn định chưa cao; chưa đồng bộ, thống nhất, khả thi, thậm chí c̣n có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, t́nh trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết c̣n nghiêm trọng”… nhưng đă không chỉ ra nguyên nhân chủ yếu đích thực là ǵ. Phải chăng đó là sự những tương phản giữa ư thức hệ chủ nghĩa xă hội – nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản độc quyền và những ǵ đang thay đổi trong thực tế chuyển đổi sang kinh tế thị trường với các giá trị thường mâu thuẫn với ư thức hệ chính thống. Đây cũng chính là khó khăn thách thức mà Quốc hội khoá 15 này phải đối diện.

Khi xem xét hàng chục bộ luật và luật đă được ban hành, sửa đổi và thực thi, người ta không khó để nhận thấy rằng có những luật như H́nh sự, Dân sự, Công đoàn… mang nặng tính pháp trị, bị chi phối bởi quan niệm về chủ nghĩa tập thể, vai tṛ của nhà nước tập quyền… Các luật Đất đai, Doanh nghiệp, Đầu tư, Lao động … mặc dù đă mang ‘hơi thở’ của kinh tế thị trường, nhưng chịu tác động bởi các yếu tố như định hướng xă hội chủ nghĩa, sở hữu toàn dân, vai tṛ chủ đạo của kinh tế nhà nước, quyền tài sản … Một số luật như Luật biểu t́nh, lập hội, biểu đạt… được cho là ‘nhạy cảm’ với chế độ, có liên đến các quyền con người, quyền tự do cá nhân mặc dù đă quy định trong Hiến pháp, nhưng luôn bị tŕ hoăn. Ngoài ra, tính chuyên nghiệp, tính đại diện, tính độc lập của Quốc hội nói chung và các nghị sĩ cũng ‘cải thiện’ một cách chậm chạp.


Hơn thế, sự tương phản giữa hai hệ thống giá trị chủ nghĩa xă hội, đảng tập quyền toàn trị và thể chế với quyền phân lập và dân chủ trong quá tŕnh xây dựng luật là nguyên nhân chủ yếu của thực trạng “luật ống, luật khung” với tuổi thọ ngắn và tính khả thi thấp, khiến người dân khiếu kiện và tố cáo căng thẳng, kéo dài. Mồi lửa âm ỉ của sự bất b́nh, bất tuân âm thầm không thể bị dập tắt hoàn toàn bởi việc gieo rắc sự sợ hăi hay tuyên truyền quy kết, chia rẽ xă hội theo các chuẩn mơ hồ như yêu nước hay phản động, quy kết chủ nghĩa cá nhân với bản tính vị kỷ… Và, nó có thể bùng phát khi có điều kiện hay ‘chất xúc tác’ nào đó, như trường hợp đối với Dự luật Đặc khu hành chính – kinh tế, tŕnh ra Quốc hội khoá XIV năm 2018 nhưng đă không thể thông qua trước áp lực biểu t́nh lan rộng liên quan đến yếu tố ‘bài Trung’. Việc tiếp tục đưa Dự luật này vào nghị tŕnh Quốc hội 15, sửa Luật Đất đai 2013 với sở hữu toàn dân sao cho vừa ngăn chặn tham nhũng lại vừa đáp ứng cải cách thị trường… là những thách thức không nhỏ.

Chuyển đổi kinh tế sang thị trường là xu hướng không thể đảo ngược, nhưng đồng thời quá tŕnh thể chế hoá các chủ trương chính sách của Đảng cộng sản không chỉ là yêu cầu cấp thiết của cải cách thể chế mà c̣n là phương thức để duy tŕ sự cai trị bởi chế độ đảng toàn trị. Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 Vương Đ́nh Huệ được Đảng lựa chọn để đối diện với những thách thức lập pháp nêu trên. Và hơn thế, ông Huệ có quá tŕnh liên tục ‘được quy hoạch’ vào Bộ Chính trị với vai tṛ quyết định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Năm 2012 ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kinh tế trung ương sau tái lập và được đề nghị bổ sung vào Bộ Chính trị khoá 11 tại Hội nghị TW 7 năm 2013, nhưng không nhận được sự đồng thuận của Ban Chấp hành trung ương. Khi ông là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12 đă được luân chuyển giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội để chuẩn bị tiêu chuẩn cho sự thăng tiến cao hơn.

Thực tế chỉ ra rằng, quá tŕnh lập pháp không thể không phản ánh sự thay đổi trong suốt hơn một phần ba thế kỷ chuyển nền kinh tế sang thị trường ở Việt Nam, một mặt đối với tăng trưởng kinh tế và, mặt khác thúc đẩy sự phân quyền và phát triển các giá trị thị trường trong đời sống kinh tế xă hội. Sự thay đổi này là khách quan và đă tác động ngày càng rơ đến suy nghĩ và thái độ của nhiều Đại biểu Quốc hội trong việc phản ánh ‘hơi thở’ cuộc sống thực tế vào nghị trường. Và, mặc dù việc thể chế hoá sẽ c̣n gặp thách thức, nhưng có lẽ việc dung hoà mâu thuẫn giữa hai hệ thống giá trị ư thức hệ tương phản giữa thị trường và định hướng chủ nghĩa xă hội vẫn sẽ là quá tŕnh cải cách lâu dài. Hiện tại, Đảng coi trọng công tác tổ chức nhân sự lănh đạo, ưu tiên sự ổn định chính trị nội bộ, chuẩn mực là sự phục tùng và trung thành, vai tṛ quyền lực tuyệt đối và ư chí người đứng đầu Đảng về người kế nhiệm thay v́ sự thăng tiến dựa vào ‘thành tích’ và cạnh tranh công khai. Bởi vậy, ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đ́nh Huệ sẽ có thể là một trong những ứng viên tiềm năng kế nhiệm “vương miện Đảng”.

Đó có thể là phần thưởng cho sự tin cậy chính trị. Tuy nhiên, bất ngờ luôn có thể trong thực tế cải cách đang vận hành phức tạp theo thời gian của nhiệm kỳ Đại hội Đảng.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đất Việt.

Bài cùng thể loại : • florida80
  R10 Vô Địch Thiên Hạ
  florida80's Avatar
  Release: 11-25-2021
  Reputation: 174758


  Profile:
  Join Date: Aug 2007
  Posts: 99,150
  Last Update: None Rating: None
  Attached Thumbnails
  Click image for larger version

Name:	2e59969a-51db-4f4b-9f2b-1dbce1ccddc3.jpeg
Views:	0
Size:	54.2 KB
ID:	1932039  
  florida80_is_offline
  Thanks: 6,567
  Thanked 38,184 Times in 11,131 Posts
  Mentioned: 1 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 511 Post(s)
  Rep Power: 122 florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9
  florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9florida80 Reputation Uy Tín Level 9
  Reply

  User Tag List

  Thread Tools

  Facebook Comments


   
  iPad Tablet Menu

  HOME

  Breaking News

  Society News

  VietOversea

  World News

  Business News

  Other News

  History

  Car News

  Computer News

  Game News

  USA News

  Mobile News

  Music News

  Movies News

  Sport News

  ZONE 1

  ZONE 2

  Phim Bộ

  Phim Lẻ

  Ca Nhạc

  Thơ Ca

  Help Me

  Sport Live

  Stranger Stories

  Comedy Stories

  Cooking Chat

  Nice Pictures

  Fashion

  School

  Travelling

  Funny Videos

  NEWS 24h

  HOT 3 Days

  NEWS 3 Days

  HOT 7 Days

  NEWS 7 Days

  HOT 30 Days

  NEWS 30 Days

  Member News

  Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
  Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
  Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


  All times are GMT. The time now is 01:55.
  VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
  User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
  Log Out Unregistered

  Page generated in 0.08770 seconds with 13 queries